Titaani-sputterointitavoite valmistetaan kalvomateriaalista

- May 10, 2017-

Titaanisputterointitavoite

Titaanisputterointitavoitteet ovat korkeammat kuin perinteisen materiaaliteollisuuden vaatimukset. Yleiset vaatimukset, kuten koko, tasaisuus, puhtaus, epäpuhtauspitoisuus, tiheys, N / O / C / S, raekoko ja vianhallinta; Korkeampia vaatimuksia tai erityisiä vaatimuksia ovat: pinnan karkeus, vastustuskyky, raekokoon tasaisuus, koostumuksen ja organisoinnin yhtenäisyys, vieraiden aineiden (oksidien) pitoisuus ja koko, läpäisevyys, erittäin suuri tiheys ja erittäin hienojakoinen vilja jne. Magnetron-sputterointi on uudentyyppinen fysikaalinen höyrypäällyste, joka käyttää elektronien asettamia elektronisesti päästämään ja keskittymään materiaaliin, joka on päällystetty siten, että sputteredatomit noudattavat momentinmuuntoperiaatetta suuremmalla kineettisellä energialla materiaalista lentää alustalle kerrostettuun kalvoon. Tällaista pinnoitettua materiaalia kutsutaan titaani-sputterointitavoiksi. Titaanisputteraus tavoitemetalli, seos, keraaminen, boridi ja niin edelleen.

Titaanisputterauskohde Perustiedot

Magnetron-sputterointipäällyste on uudentyyppinen fysikaalinen höyrystysmenetelmä, vuoden 2013 päällystysmenetelmän haihtuminen, monet sen edut ovat melko ilmeisiä. Kehittyneempää tekniikkaa kehitettäessä magnetron-sputterointia on sovellettu monilla aloilla.

Titanium sputtering kohde teknologia

Sputterointi on yksi tärkeimmistä tekniikoista ohutkalvomateriaalien valmistamiseksi. Se käyttää ionilähteellä tuotettua ionia kiihdyttämään aggregaatiota tyhjiössä muodostamaan suuren nopeuden ionisäteitä, pommittamaan kiinteän pinnan, vaihtamaan ionien ja kiinteiden pinta-atomeiden kineettistä energiaa, niin että atomeiden kiinteä pinta on poissa kiinteästä aineesta ja talletetaan Substraatin pinnalla kiinteän aineen pommitus on sputterointimenetelmää, jossa kerätään raaka-aineita ohutkalvo, joka tunnetaan nimellä titaani sputterointitavoite. Puolijohteisiin integroituihin piireihin, tallennusvälineisiin, litteisiin näyttöihin ja työkappaleiden pinnoitukseen on käytetty laajalti erilaisia tyyppisiä sputterointia ohutkalvoaineita.