Silicon Sputtering Target Key -suoritusvaatimukset

- May 15, 2017-

Mitkä ovat tärkeimmät suorituskykyvaatimukset piin sputterointitavoille?

Silikonisulatus tavoite puhtaus

Puhtaus on yksi tärkeimmistä suorituskykyindikaattoreista silikonien sputterointitavoitteiden suhteen, koska sputterointitavan puhtaus vaikuttaa suuresti kalvon ominaisuuksiin. Käytännön sovellutuksissa silikonien sputterointitavoitteiden puhtausvaatimukset eivät kuitenkaan ole samat. Esimerkiksi mikroelektroniikkateollisuuden nopean kehityksen ansiosta kiekkoko on 6 ", 8" - 12 "ja johdon leveys 0,5um pienennetään arvoon 0,25um, 0,18um tai jopa 0,13um, ennen 99,995% silikonisulatusta Tavoitteiden puhtaus voi täyttää 0,35umIC-prosessin vaatimukset ja 0,18um-linjan valmistaminen silikonisputterointitavoitteiden puhtaudelle vaatii 99,999% tai jopa 99,9999%.

Silikonisulatusaine Epäpuhtauden sisältö

Silikahapotus Kohdeaineksen epäpuhtaudet ja huokosissa oleva happi ja kosteus ovat päällystetyn kalvon pääasiallinen saastumislähde. Eri käyttötarkoituksiin piin sputterointitavoitteiden erilaiset epäpuhtauspitoisuudet ovat myös erilaiset. Esimerkiksi puolijohdeteollisuus puhtaalle alumiinille ja alumiiniseoksesta sputterointitavoitteelle, alkalipitoisuudelle ja radioaktiivisen elementin sisällölle on erityisvaatimuksia.

Silikonien sputterointitiheys

Piislatun sputterointikohteen kiintoaineiden huokoisuuden vähentämiseksi ja sputtered-kalvon suorituskyvyn parantamiseksi on yleisesti ottaen toivottavaa, että silikonien sputterointitavoitteella on suurempi tiheys. Sputterointikohteen tiheys vaikuttaa paitsi sputterointinopeuteen myös vaikuttaa kalvon sähköisiin ja optisiin ominaisuuksiin. Mitä korkeampi silikon sputterointitavoite on, sitä parempi kalvon suorituskyky. Lisäksi piisusputterointikohteen tiheyden ja voimakkuuden lisääminen mahdollistaa piisusputterointikohteen paremman kestämisen lämpöjännityksen aikana sputteroinnin aikana. Tiheys on myös yksi piin sputterointitavoitteiden keskeisistä suorituskykyindikaattoreista.

Silikonien sputterointikohteet Grain size and grain size distribution

Yleensä sputterointitavoite on monikiteinen rakenne, jonka raekoko on järjestyksessä mikronia millimetreinä. Samanlaisen piisusputterointikohteen kohdalla hieno piin sputterointitavoitteen sputterointi nopeus on nopeampi kuin karkean silikonien sputterointitavoite. Sputterointinopeus on pieni (yhtenäinen jakautuma). Talletetun kalvon paksuusjakauma on yhtenäisempi.