Oxide Sputtering Target Application Areas

- May 15, 2017-

Oksidisputterituskohde Sovellusalueet

On hyvin tiedossa, että oksidisputterausmateriaalien kehityssuunta on läheisessä yhteydessä ohutkalvotekniikan kehityssuuntaukseen jatkojalostusteollisuudessa. Sovellusteknologian parannuksen ohutkalvotuotteissa tai -komponenteissa, oksidisputterointitavoitteiden teknologian tulisi myös muuttaa kuten Ic-valmistajat. Viime aikoina heikosti resistiivisten kuparijohtojen kehityksen odotetaan korvaavan alkuperäisen alumiinikalvon lähivuosina, joten oksidisputterointitavoitteen ja sen vaaditun estokohdan kehittäminen on kiireellinen. Lisäksi viime vuosina litteä näyttö (FPD) korvasi merkittävästi alkuperäisen katodisädeputken (CRT) pohjaiset tietokonenäytöt ja TV-markkinat. Se myös merkittävästi kasvattaa ITO-tavoite-teknologiaa ja markkinoiden kysyntää. Tallennustekniikan lisäksi. Suuritiheyksiset, suurikapasiteettiset kiintolevyt, suuritehoiset uudelleenkirjoitettavat levyt kasvaa edelleen. Nämä ovat johtaneet kohderyhmän kysynnän muutoksiin. Seuraavassa esitellään tavoitteen pääalueet sekä näiden tavoitteiden kehityssuuntaus.

Mikroelektroniikan kenttä

Kaikilla sovellusaloilla puolijohdeteollisuus tavoite-sputterointikalvon laatuvaatimuksissa on vaativimpia. Piisiripun 12-tuumainen (3 0 0 suu) on valmistettu. Vaikka liitosyhteyden leveys laskee.

Oksidisputterointitavoite Kiekkojen valmistajan tavaraa koskevat vaatimukset ovat suurikokoisia, erittäin puhtaita, vähäisiä erotteluja ja hienojakoisia, mikä edellyttää, että valmistetulla oksidisputterointitavalla on parempi mikrorakenne. Oksidin sputterointitavoitteen kidehiukkasten halkaisija ja yhtenäisyys katsotaan keskeisiksi tekijöiksi, jotka vaikuttavat kalvon kerääntymisnopeuteen. Lisäksi kalvon puhtaus liittyy voimakkaasti oksidisputterointitavoitteen puhtauteen. 99,995%: n (4 N5) puhtaus kupari tavoite voi täyttää puolijohdevalmistaja 0.35pm prosessi, mutta se ei voi täyttää nykyisen 0.25um prosessin vaatimukset, mutta ei riisi 0,18um art jopa 0,13m prosessi, vaadittu tavoite puhtaus Vaaditaan saavuttamaan 5 tai jopa 6N tai enemmän. Kupari verrattuna alumiiniin, kuparilla on suurempi vastustuskyky sähkömaggregaatioon ja alhaisempi resistiivisyys, tavata! Johdin tekniikka sub-mikronin johtojen 0,25um alle tarvetta, mutta riisin muut ongelmat: kupari ja orgaaninen media, adheesio vahvuus on alhainen. Ja altis reaktiolle, mikä johti prosessin kuparin yhdistämiseen siru oli rikki ja avoin piiri. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi on välttämätöntä aikaansaada kuparin ja dielektrisen kerroksen välinen raja. Sulkukerrosmateriaali käyttää yleisesti korkeaa sulamispistettä, suurta resistiivistä metallia ja sen yhdistettä, joten estokerroksen paksuus on alle 50 nm, ja kupari- ja dielektrisen materiaalin tarttuvuus on hyvä. Kupariyhteys ja alumiinin liitos yhteenlaskettuina ovat erilainen. Tarve kehittää uusia kohdemateriaaleja. Sulkukerroksen kupariliitäntä ja oksidisputterointikohteeseen kuuluvat Ta, W, TaSi, WSi ja niin edelleen. Mutta Ta, W ovat tulenkestäviä metalleja. Tuotanto on suhteellisen vaikeaa, ja nyt se tutkii molybdeenia, kromia ja muuta kultaa korvaavana materiaalina.