Metal Sputtering tavoitteet käytetään pääasiassa sähköisen ja tietotekniikan

- Aug 11, 2017-

Metal Sputtering Tavoitteita käytetään pääasiassa elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuudessa, kuten integroidut piirit, tiedon tallennus, nestekidenäyttö, lasermuisti, elektroniset ohjauslaitteet jne.; voidaan käyttää myös lasipinnoitteen alalla; voidaan käyttää myös kulutusta kestävissä materiaaleissa,, High-end koriste-tarvikkeita ja muilla teollisuudenaloilla.

Muodon mukaan voidaan jakaa pitkä kohde, Metal Sputtering Targets neliötapahtuma, pyöreä tavoite, muotoiltu kohde

Koostumuksen mukaan se voidaan jakaa metalliin, seoskohteeseen, keraamiyhdisteen kohteeseen

Eri sovelluksen mukaan se jakautuu puolijohdekomponenttiseen keraamiseen kohteeseen, tallennusväliainekeramiikkatavoitteeseen, keraamisiin kohteisiin, suprajohtavaan keraamiseen kohteeseen ja jättimäiseen magnetoresistenssiin keraamiselle kohteelle

Sovelluskentän mukaan se on jaettu mikroelektroniseen kohteeseen, magneettiseen tallennustavoitteeseen, optiseen levytavoitteeseen, jalometallitavoitteeseen, ohutkalvon resistiiviseen kohteeseen, johtavaan kalvotavoitteeseen, pinnan muunnettuun kohteeseen, maskin kohteeseen, koristekerroksen kohteeksi, elektrodin kohteeksi, pakkauskohteeksi , toinen tavoite

Magnetronin sputterointiperiaate: sputterointitavoitteessa (katodi) ja anodin välillä ortogonaalisen magneettikentän ja sähkökentän lisäämisen välillä metalliputkiintymiskohteet korkeassa tyhjöskammiossa, joka on täytetty vaaditulla inertillä kaasulla (tavallisesti Ar-kaasulla), kestomagneettia kohde Materiaalin pinta muodostaa 250 - 350 Gaussin magneettikentän ja korkeajännitteisen sähkökentän, joka koostuu ortogonaalisesta sähkömagneettisesta kentästä. Sähkökentän vaikutuksen alaisena Ar-kaasu ionisoidaan positiivisiin ioniin ja elektroneihin, kohde lisätään tietyllä negatiivisella korkealla paineella, kohdeherättävät elektronit vaikuttavat magneettikenttään ja työkaasun ionisointitodennäköisyys kasvaa , muodostaen suuritiheyksisen plasman katodikappaleen läheisyydessä, Ar-ioneja Lorentzin voiman roolissa nopeuttamaan lennon kohdepinnalle, metalli-sputterointikohteet kohteen pinnan suurella nopeudella pommittamalla, niin että sputterointi tavoiteatomit noudattavat vauhdin konversioperiaatetta korkealla kineettisellä energialla kohdepilältä Substraatti talletetaan ja talletetaan. Magnetron-sputterointi on yleisesti jaettu kahteen eri tyyppiin: sivuttain sputterointi ja RF-sputterointi, jonka sivujuoksutuslaite on yksinkertainen, metallin sputteroinnissa sen nopeus on myös nopea. RF-sputteroinnin käyttö on laajempaa, sen lisäksi, että sputteroidaan johtavaa materiaalia, mutta myös sputteroimattomia johtamattomia materiaaleja, samalla kun oksidien, nitridien, karbidien ja muiden yhdisteiden reaktiivisen sputteroinnin valmistuksen laitos. Jos RF-taajuus kasvaa mikroaaltouunien plasmatestien tuloksena, Metal Sputtering Targets käyttää yleisesti elektronista syklotroniresonanssin (ECR) tyyppistä mikroaaltouunin plasman sputterointia.