Metal Sputtering Target käytetään pääasiassa elektroniikka-ja tietotekniikka-alalla

- Jun 22, 2017-

Metal sputterointitavoitteita käytetään pääasiassa elektroniikka- ja tietoteollisuudessa, kuten integroidut piirit, tiedon tallennus, nestekidenäyttö, lasermuisti, elektroniset ohjauslaitteet jne.; Voidaan käyttää myös lasipinnoitteen alalla; Voidaan käyttää myös kulutusta kestävissä materiaaleissa, Korroosiota, korkealaatuisia koriste-tarvikkeita ja muita teollisuudenaloja.

Sputteroinnin kohderyhmä

Muodon mukaan voidaan muodostaa pitkä kohde, neliötapa, pyöreä tavoite, muotoiltu kohde

Koostumuksen mukaan se voidaan jakaa metalliin, seoskohteeseen, keraamiyhdisteeseen

Erilaisen sovelluksen mukaan se jakautuu puolijohdekomponenttiseen keraamiseen kohteeseen, tallennusväliainekeramiikkatavoitteeseen, keraamisen kohteen esikäyttöön, suprajohtavaan keraamiseen kohteeseen ja jättimäiseen magnetoresistenssiin keraamiselle kohteelle

Sovelluskentän mukaan se on jaettu mikroelektronisiin kohteisiin, magneettiseen tallennustavoitteeseen, optiseen levytavoitteeseen, metalli-sputterointitavoitteeseen, jalometallitavoitteeseen, ohutkalvon resistenssitavoitteeseen, johtavaan kalvotavoitteeseen, pinnan muunnettuun kohteeseen, maskin kohteeseen, koristekerroksen kohteeksi, elektroditavoitteeseen , Paketin kohde, muu kohde

Magnetronin sputterointiperiaate: sputterointitavoitteessa (katodi) ja anodin ortogonaalisen magneettikentän ja sähkökentän välillä korkeassa tyhjiökammiossa, joka on täytetty vaaditulla inertillä kaasulla (tavallisesti Ar-kaasulla), kestomagneetti kohteessa. Materiaali 250 - 350 Gaussin magneettikentän muodostamiseksi suurjännitteisellä sähkökentällä, joka koostuu ortogonaalisesta sähkömagneettisesta kentästä. Sähkökentän vaikutuksen alaisena Ar-kaasun ionisaatio positiivisiin ioniin ja elektroneihin metalli-sputterointia kohdennetaan kohteeseen lisäämällä tietty negatiivinen paine, elektronista, joka päästetään kohteesta, vaikuttaa magneettikenttä ja ionisaation todennäköisyys käyttökaasua Kasvaa, muodostaen suuritiheyksisen plasman lähellä katodirunkoa, Ar-ioneja Lorentzin voiman roolissa nopeuttamaan lennon kohdepintaan kohdepinnan pommituksen suurella nopeudella siten, että kohde-atomien sputterointi seuraa Momentinmuunnosperiaate, jolla on korkea kineettinen energia kohdepilältä Substraatti kerrostetaan ja talletetaan. Magnetron-sputterointi on yleisesti jaettu kahteen eri tyyppiin: sivututkimus ja RF-sputterointi, joka tributaarinen sputterointilaite on periaatteessa yksinkertainen metallin sputteroinnissa, sen nopeus on myös nopea. RF-sputterointin käyttö on laajempi, metallien sputterointitavoite paisuttavan johtavan materiaalin lisäksi myös sputteroimattomia johtamattomia materiaaleja, samalla kun oksidien, nitridien ja karbidien ja muiden yhdisteiden reaktiivisen sputteroinnin valmistuksen osasto. Jos RF-taajuus kasvaa mikroaaltouunien plasman sputteroinnin tuloksena, käytetään yleisesti käytettyä elektronista syklotroniresonanssin (ECR) tyyppiä mikroaaltouunin sputterointia.