Miten voittaa matalan käyttöasteen magnetron sputterointia

- Jul 18, 2017-

Miten voittaa magnetronin sputterointitavoitteen heikko käyttöaste?

Pyörivää kohdetta käytetään laajalti aurinkokennoissa, arkkitehtonisissa lasissa, autolaseissa, puolijohteissa, litteissä televisioissa ja muilla teollisuudenaloilla.

Sylinterimäisellä pyörivällä kohteella on korkea magneettikentän voimakkuus, kohteen suuri sputterointitehokkuus, kalvon korkea kerrostumisnopeus, sputterointitavoite ja yhtenäinen kalvokerros voidaan sijoittaa suurelle alueelle tasomaiselle alustalle kohteen molemmille puolille. Samaan aikaan pyörimismekanismilla, jolla parannetaan tavoitteen hyödyntämistä. Kohdejäähdytys on riittävä, kohdepinta kestää suuremman tehon sputterointia. Yhdistämällä se välitaajuiseen dual target magnetron sputterointiteknologiaan voi merkittävästi parantaa tuotannon tehokkuutta ja vähentää samalla tuotantokustannuksia.

Magnetron-sputteroinnilla on monia etuja, mutta myös alhainen kerrostumisnopeus ja kohdepinnan etsaus epätasainen, tavoitehäiriöiden vähäinen käyttö. Tällainen tavanomainen tavoitehankinta on yleensä vain noin 20% - 30%, sputterointitavoite, jonka seurauksena sen hajotuskyky on suhteellisen alhainen. Joillekin jalometalleille, kuten kulta, hopea, platina ja jotkut erittäin puhtaat metalliseoskohteet, kuten ITO-kalvon, sähkömagneettisen kalvon, suprajohtavan kalvon, dielektrisen kalvon ja muiden jalometalleja olevien kerrosten valmistelu, kuinka voittaa magnetronin sputterointi Kohdekäyttö on alhainen, ohutkalvojen kerrostuminen ei ole yhtenäinen ja muut puutteet ovat hyvin tärkeitä.

Suorakulmaisen tasomaisen magnetronin sputteroinnin kohteena oleva tavoite syövytys heterogeenisyys heijastuu pääasiassa kahdesta näkökulmasta, toisaalta epätasaisen syövytyksen kohdeleveyden leveydestä, toisaalta sputterointi kohdistaa suorakulmaisen tason sputterointikohdan sputterointuravan perinteisen rakenteen. Raide on suljettu ja epäsäännöllinen etsausilmiö on altis kohdepisteen diagonaaliselle sijainnille ja syövytys kohdepään ja suoran välisessä liitoksessa on epänormaalia ja syövytys keskimmäisellä alueella on matala ja syövytys Vaikeat osat Ovat aina diagonaalisia, joten ilmiö tunnetaan myös lopulliseksi vaikutukseksi tai diagonaaliseksi vaikutukseksi. Kohteen päätyketjuvaikutus pienentää huomattavasti etsauskanavan syvyyttä, ja sylinterimäinen pyörivä kohde voi ratkaista nämä ongelmat hyvin ja siten käyttää suurempaa käyttöastetta.