Alloy Sputtering Target puolijohteiden valmistuksessa

- Jun 22, 2017-

Ni - Pt - seoksen sputterointikohteen soveltaminen puolijohdeteollisuudessa

Tällä hetkellä päämenetelmä nikkel platinaa sisältävän silisidikalvon valmistamiseksi on ensin muodostaa ionin implantaatiokerros puolijohdesubstraatin piialueella ja sen jälkeen valmistaa kerros silikon epitaksiaalikerros, Alloy Sputtering Target, jota seuraa sputterointi Silikon epitaxiaalisen kerroksen pinta magnetronisutteramalla NiPt-kalvon kerros ja lopuksi hehkutusprosessin muodostamiseksi nikkel platina-silisidikalvolle.

Nickel Platinum Silicide Films Puolijohdeteollisuuden sovelluksissa:

1. Sovellus Schottky-diodin valmistuksessa: Tyypillinen nikkelipatinaattisilicidikalvojen käyttö puolijohdelaitteissa on Schottky-diodeja. Schottky - dioditekniikan kehittymisen myötä metalliset pii - silikonikosketin on korvannut perinteisen metallisilikontaktin pintavikoja ja kontaminaatiota vastaan, mikä vähentää pinnan tilan vaikutusta, parantaa laitteen positiivisia ominaisuuksia, Paineen, Käänteinen energiavaikutus, korkea lämpötila, anti-staattinen, polttamiskyky. Nikkel platina-silisidi on ihanteellinen Schottky-sulkukosketusmateriaali, toisaalta nikkel platina-seos sulkumetallina, jolla on hyvä korkea lämpötila stabiilisuus; Toisaalta metalliseoksen koostumussuhteen kautta muutokset estotason säätämiseksi. Menetelmä valmistetaan sputteroimalla nikkelipatinaatti- seoskerros N-tyypin piin puolijohdesubstraatilla magnetronisusputteroinnilla ja vakuumipaloinnilla noin 30 minuuttia 460-480 ° C: n lämpötilassa NiPtSi-Si-estekerroksen muodostamiseksi. Yleensä on myös sputteroitava NiV-, TiW- ja muita diffuusiovälyksiä, jotka estävät metallien välisen diffuusion, parantavat laitteen väsymystä.

2. Sovellukset puolijohteiden integroiduissa piireissä: Nikkelipatinaattisilicidejä käytetään myös laajalti VLSI-mikroelektroniikkalaitteissa lähteessä, Alloy Sputtering Target -johtamisjärjestelmässä, portissa ja metallielektrodissa. Tällä hetkellä Ni-5% Pt (mooliosuus) on onnistuneesti sovellettu 65 nm: n tekniikkaan, Ni-10% Pt (mooliosuus), jota sovelletaan 45 nm: n tekniikkaan. Puolijohdelaitteen lineaarisuuden pienentämisen myötä on edelleen mahdollista parantaa Pt-pitoisuutta nikkeli-platina-seoksessa NiPtSi-kontaktikalvon valmistamiseksi. Tärkein syy on se, että Pt-pitoisuuden lisäys seoksessa voi parantaa kalvon korkean lämpötilan stabiiliutta ja parantaa liitännän ulkonäköä, vähentää vikojen tunkeutumista. Levy Sputterointikoje Nikkel-platiniseosmetallikalvokerroksen paksuus Vastaavan pii-laitteen pinta on tavallisesti noin 10 nm ja nikkelipatinaattisilicidin muodostami- nen on yksi tai useampi vaihe. Lämpötila on välillä 400-600 ° C 30-60 s

Viime vuosina tutkijat vähentävät nikkeli-platina-silisidin kokonaisresistanssia, IBM: n patentoitua kaksivaiheista NiPtSi-ohutkalvoa: ensimmäinen vaihe nikkelipatinaaliseoksisen ohutkalvopinnoitteen korkean Pt-pitoisuuden kerrostamisesta, Alempi Nikkeli-platina seosfilamentti ei edes sisällä Pt-puhdasta nikkelikalvoa. Alloy Sputtering Target Nikkelipatinaattisilicidikalvon muodostaminen alhaisen Pt-pitoisuuden pinnalla auttaa vähentämään nikkeli-platina-silisidin kokonaisresistanssia, joten uudessa Teknologian solmu, on mahdollista käyttää eri Pt-pitoisuutta nikkeli-platina seoksen sputterointikohteessa Valmistettiin nikkel platinaa sisältävä silisidi-kontaktikalvo, jossa oli gradienttirakenne.